Momo (6szt.)

Nepalskie pierogi z kurczakiem lub baraniną gotowane na parze

24,00 zł

Dodatek (obowiązkowe)

8,00 zł

1